RUIMTE VOOR URBAN! EEN PLEK OP DE AGENDA VAN DE COALITIEONDERHANDELINGEN

Wat een energie dit weekend in het World Skate Center! Tal van Urban & Hiphop initiatieven hebben zich verzameld om mét de Bossche politiek tot een droom voor de toekomst te komen. De sprekers van o.a. Dukebox, WSC, Koninkrijk van Muziek, Cypher HQ, IK073, Kings of Colors, de Nederlandse Breakdance League, Keno en ZEje laten een opvallend eensgezind geluid horen: wij willen ruimte, wij willen support!  En daar hebben ze groot gelijk in.

Onze stad heeft een sterke en initiatiefrijke Urban en Hiphop-scene. Ondernemers, makers, denkers en doeners op het snijvlak van art, sport en jongerencultuur die vooral hun gang willen gaan. Maar voor vrijheid en creativiteit is ruimte nodig. Ruimte die in Den Bosch in tegenstelling tot bijvoorbeeld Eindhoven en Tilburg nog teveel ontbreekt. Ruimte ook die de komende jaren gevonden moet worden.

Daarom steunden we als Bossche PvdA het inititiatief van Bart van Velzen van Dukebox en Jos Sleegers van World Skate Center voor een Urban debat. Want Bing Berendsen van Koninkrijk van Muziek had simpelweg gelijk toen hij constateerde dat de afgelopen jaren nauwelijks op de agenda stond. Net zoals Jan-Henk van Ieperen terecht constateerde dat het aan een èchte vrije broedplaats in Den Bosch ontbreekt. Op de Tramkade gebeuren prachtige dingen maar voor cultuur van onderop is het te duur en te dichtgeregeld.

Met de Urban-scene én met politici van GroenLinks, SP, D66 en Bossche Groenen tekende ik namens de PvdA dan ook een manifest dat uitspreekt dat Urban meerwaarde heeft voor onze stad en dat we ons de komende jaren hard zullen maken voor:

  • Een plek voor Urban op de agenda bij de coalitieonderhandelingen;
  • Lokale vouchers voor nieuwe initiatieven;
  • Een direct aanspreekpunt binnen de gemeente;
  • Een broedplaats voor nieuwe initiatieven;
  • Ideeën en urban initiatieven zijn een startpunt voor ’t beleid;
Back to top of page