Kandidaat voorzitter PvdA | meer info www.nieuwepvda.nl

Welkom bij de PvdA Den Bosch

Voor meer informatie over mijn kandidatuur en mijn volledige programma: www.nieuwepvda.nl

Beste partijgenoten,

Nederland heeft een moderne volkspartij nodig die weer kan winnen. Het is daarom dat ik me vol overtuiging en energie kandidaat stel voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid.

Als fractievoorzitter in Den Bosch hoor en zie ik wat jullie ook zien. Er is een groeiende behoefte aan meer sociale politiek. De toenemende ongelijkheid stuit op steeds grotere weerstand bij miljoenen mensen. Blind geloof in de markt maakt plaats voor het besef dat we zelf de teugels in handen moeten nemen. De zelfstandige pakketbezorgers die ik in het dagelijks leven help met hun inspanning voor een eerlijk tarief ondervinden het aan den lijve – er zijn machtigen en machtelozen. Zij, en velen met hen, verdienen niet alleen betere betaling maar bovenal een sterkere stem.

De Partij van de Arbeid hoort die stem des volks te zijn. Zoals we ook een alternatief moeten bieden voor een land dat steeds meer uiteenvalt in botsende bubbels en een politiek van deelbelangen. Boeren, bakfietsouders, EU-believers en boze witte mannen hebben meer gemeen dan we soms denken. De meeste mensen delen de overtuiging dat we sterker staan als we omkijken naar elkaar. Ze zien dat het niet zo door kan gaan met de exploderende woningmarkt. Dat kinderen in slechtere wijken kansen mislopen die heel normaal horen te zijn. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan en elkaar discrimineren of uitsluiten omdat ze tot een andere groep behoren. Dat we iets zullen moeten doen aan de vervuiling. De kracht van Nederland schuilt in eenheid in verscheidenheid. De doorbraak door de bubbels organiseren is dé sociale opgave van deze tijd.

Maar terwijl de behoefte aan sociale politiek groeit leidt links een kwijnend bestaan. Al zijn de ideeën geliefd, de partijen slaan geen deuk in een pakje boter. Verkiezing na verkiezing wenden teleurgestelde kiezers zich af. Ondertussen zijn wij vooral in debat met onszelf over de laatste vijf procent van ons programma waarover we het nog nét niet eens zijn. Onze afdelingen en vrijwilligers gaan gebukt onder statutair verplichte jaarrekeningen, kascontrolecommissies en het opstellen van werkplannen. Ons partijbureau is belast met een hoeveelheid taken die past bij een partij van 45 zetels. Voor wat echt het verschil maakt, hebben we onvoldoende tijd.

Ik denk dat het anders kan. Een Nieuwe PvdA vraagt om scherpe keuzes:

  • De doorbraak door de bubbels vraagt om een koers die het gemeenschappelijke en niet het afzonderlijke belang benadrukt. Onze missie is spreiding van kansen, macht en inkomen, toegepast op de uitdagingen van deze tijd. Betaalbaar wonen als recht, dat je stem gehoord wordt als de normaalste zaak van de wereld, dat je niet elk dubbeltje hoeft om te draaien als je werkt, dat je een eerlijke kans krijgt op school ongeacht waar die staat en waar jij vandaan komt. Ongelijkheid te lijf gaan is het anker van onze koers;

  • Vereniging en partijorganisatie moeten méér met de samenleving bezig zijn en minder met onszelf. Een nieuwe PvdA kiest en besteedt geld, tijd en energie aan dat wat maatschappelijke impact maakt. In gesprek met de samenleving, zichtbaar in de wijk en daar waar de pijn van verandering wordt gevoeld. Met Operatie Nieuw Elan trekken bestuur en partijbureau door het land om afdelingen te versterken en actie te laten zien;

  • De toekomst van de sociale politiek valt en staat bij de betrokkenheid van jongeren. In een nieuwe PvdA staan ze mede aan het roer, krijgen ze tijd en geld om onze partij op te jutten, te inspireren, open te breken én te laten lachen. Via de JS en een nieuw platform à la Niet Nix. Het is hoog tijd voor de energie en het elan van een nieuwe generatie;

  • De veren moeten opgeschud. Onze vermolmde ledendemocratie maakt plaats voor open gesprek en aansprekend debat. De doorgeslagen motiecultuur waarbij een voorstel van een enkeling het vertrekpunt van debat vormt doorbreken we. We bieden ruimte aan de stem van de samenleving door een volksberaad in het leven te roepen. Zodat in onze partij niet de stem van een enkeling maar de stem des volks klinkt als tegenmacht;

  • De sociale politiek zal toekomstgericht zijn of ze zal niet zijn. De nieuwe PvdA moet vooroplopen in het toekomstdebat over vraagstukken die ongekende impact zullen kennen. De duurzame en technologische revolutie die zich voltrekt (denk aan data, kunstmatige intelligentie, robotisering op de werkvloer, big tech, cryptovaluta, uitwassen als fakenews en deepfake) kan de breedte van de samenleving dienen óf bubbels versterken, ongelijkheid vergroten, de spanning en de verschillen laten toenemen. De sociaal-progressieve politiek hoort voorop te lopen in het denken hierover;

  • Het is tijd voor een concreet Actieplan Samenwerking op Links. Samenwerking of fusie zonder inhoud zal immers niet alle problemen doen verdwijnen. Met gelijkgestemde partijen en organisaties lanceren we een Sociaal-progressief Beraad voor Verandering. We scheppen gemeenschappelijk denken door samenwerking van wetenschappelijke bureaus. Organiseren samenwerking in steden en dorpen door stembusakkoorden en landelijk door gemeenschappelijk woordvoerderschap. We voeren campagne met een Sociale Super Pac die geld ophaalt voor sociale verandering. Links moet in de benen.

Het is met deze agenda voor partijvernieuwing dat ik me kandideer voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Dat doe ik in de hoop dat deze voorzet (zie mijn programma voor uitgebreide versie) steun, kritiek maar bovenal een open gesprek oplevert over de toekomst van de sociale politiek.

Samen bouwen aan een moderne volkspartij die weer kan winnen betekent wat mij betreft ook dat een volgend partijbestuur met vereniging, fractie en campagneorganisatie durft te experimenteren door te doen. Want papier is geduldig, de werkelijkheid wacht niet langer. Naast anders denken is het bovenal tijd voor durven doen.

Wat ik te bieden heb is hard werken, nieuwe energie en focus, het gesprek met jong en oud in de partij én daarbuiten. Als fractievoorzitter in Den Bosch sta ik tussen de mensen, dat wil ik om die reden dan ook blijven combineren met het voorzitterschap. Als voormalig campagnemanager van Wouter Bos tot Lodewijk Asscher ken ik de vereniging als mijn broekzak en is mijn grootste wapen de mobilisatie van al onze vrijwilligers, raadsleden, oud-Kamerleden en ministers in conclaaf met de samenleving – van Terneuzen en Maastricht tot Texel en Groningen.

Het is tijd om de oude reus te wekken. Samen met jullie. Op naar een nieuwe PvdA – een moderne volkspartij die weer gaat winnen.

Hartelijke groet,

Pieter Paul Slikker

Ps. Bovenstaande agenda is een eerste aanzet voor partijvernieuwing. Uit ervaring weet ik dat de beste ideeën echter ontstaan in gesprek met elkaar. Daarom wil ik de komende maanden bovenal benutten om met afdelingen, vrijwilligers, raadsleden, afdelingsbestuurders, jong en oud het gesprek aan te gaan over hoe we onze partij de komende jaren weer een moderne volkspartij maken die kan winnen. Kortom: nodig me uit, stuur me jouw ideeën, organiseer een bijeenkomst bij jou in de buurt. Je kunt me bereiken via

Back to top of page