Perspectief tijdens de Bossche Winter

Voorzitter,

Zoals velen onder u ongetwijfeld gedaan hebben deed ik dit weekend een rondje stad om even te proeven hoe de vlag erbij hangt bij de wijkvoorzieningen, bij de mensen die jong en oud naar werk moeten begeleiden, bij de horeca en bij de cultuurmakers na een week waarin we als samenleving nieuwe maatregelen voor de kiezen kregen.

Uw beeld is ongetwijfeld hetzelfde als de mijne: we zijn wel klaar mee met het virus. Klaar met het terug in ons hok moeten, met het thuis moeten werken, met het niet over de vloer mogen vragen van vrienden en familie, met de maatregelen die ons veel te vroeg het terras af en het theater uit jagen.

Want voorzitter, we kennen de gevolgen van de terugkeer van het virus voor samenleving en economie. Een horecaondernemer meldde me dat hij deze week zijn eerste twee vaste krachten heeft ontslagen nadat in het voorjaar de parttimers al vertrokken waren. Een directeur van een grote culturele instelling in deze stad gaf inzage in de boeken en gaf eenzelfde signaal– 4 medewerkers gaan daar naar huis vanaf volgende maand. De opbrengst van het podium, de horeca en de verhuur van zalen liggen volledig plat. Dus ook daar begint de ontslaggolf.

En voorzitter, vandaag kijken zij naar ons. Culturele instellingen hopen dat ze van die vermaledijde bovengrens van dertig bezoekers afkomen die om de hoek niet wordt gehandhaafd. Horecaondernemers hopen op verruiming van de terrassen en op een Bossche Winter die jan en alleman van heinde en verre naar het gastvrije ’s-Hertogenbosch halen.

Daarbij past helaas een winstwaarschuwing. Het plaatje wat wij allemaal kennen is dat van de besmettingen in onze gemeente. In maart en april fors oplopend , vanaf mei plat op de mat en vanaf eind augustus stijgend tot een niveau dat de piek in maart dubbelt.

We organiseerden de Bossche zomer in het midden van deze grafiek. Terwijl het virus zich schuilhield en we van het prachtige weer konden genieten. Nu nemen we het besluit over de Bossche winter terwijl we weten dat het virus om zich heen grijpt. Een virus dat binnen beter gedijt aan buiten. Een virus dat slechte isolatie prefereert boven de wind. Een virus dat dol is op groepen mensen in afgesloten ruimten en een broertje dood heeft aan buitenevenementen. Een virus dat kortom een stuk doller is op de Bossche winter dan op de Bossche zomer. De Bossche winter kan en zal dus ook geen Bossche zomer zijn.

Voorzitter, dat gezegd hebbende gaan we als PvdA Den Bosch akkoord met het opschorten van de evenementenkalender en het verstrekken van de opdracht en het werkbudget voor de Bossche winter – in de wetenschap dat het koorddansen wordt tussen economie en volksgezondheid. Ook willen we benadrukken dat toegankelijkheid voor oud en jong, rijk en minder bedeeld, dorp en stad geen streven mag zijn maar de uitkomst moet zijn. Net als het betrekken van kleine ondernemers en zelfstandige culturele makers die minder investeringsvermogen kennen dan grotere spelers. Gezien de wenselijkheid van spreiding zijn vijf ijsbanen met kleine programmering verspreid over de gemeente ook by far te verkiezen boven één groot feest in de binnenstad.

Op twee punten vragen we u om keuzes aan te scherpen nu de tweede golf ons treft:

Een: de fysieke mogelijkheden voor horeca en retail. Natuurlijk zijn uitstallingen voor winkels en horecagelegenheden, terraswandjes en warmtevoorzieningen niet per definitie fraai als je ze niet afstemt. Maar dichtgetimmerde winkels en horecagelegenheden zijn dat wat ons betreft nog minder. Wij zeggen dus biedt perspectief op extra vierkante meters, op goed geventileerde en verwarmde buitenvoorzieningen en geef daar een thematisch tintje aan. Een winterevent door stad en dorpen gedijt immers ook bij kleurrijkheid;

Twee: kom met aanvullende maatregelen voor inwoners in armoede. Een warme Bossche winter vraagt voor hen om verruiming van de budgetten voor sociale activiteiten en steun aan organisaties als de Voedselbank, de Vincentius Vereniging, Bij Katrien, Warm Buffet, Crew against Corona Den Bosch, Stichting Gefeliciflapstaartbox en onze wijk en buurtverenigingen om hun werkzaamheden tot achter de voordeur te verleggen zodat iedereen mee kan doen. Ook vraagt het om kosteloze verstrekking van mondkapjes aan minima waar de FNV terecht aandacht voor vroeg. Bij de Bossche Winter hoort wat ons betreft ook daar budget voor uitgetrokken te worden.

Dit alles in de hoop dat de Bossche winter qua nare gevolgen maar snel voorbij mag zijn.

Dank u wel,

 

Back to top of page