GOED NIEUWS! EEN EIGEN BUDGET VOOR BOSSCHE JONGEREN

Sinds begin dit jaar is er een prachtig potje voor buurtactiviteiten beschikbaar. Of je nu jong, oud, inwoner van de binnenstad of een buitenwijk bent, iedereen kan een activiteit organiseren én daarvoor budget vanuit het stadhuis krijgen. Dat werkt. Alleen al in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er ruim 200 activiteiten hiermee georganiseerd.

Uit de eerste bevindingen bleek echter dat jongeren niet of nauwelijks aan bod kwamen. Van de 200 activiteiten waren er slechts vier van- of voor jongeren. Dat terwijl er in het jaar 2016, toen er nog een speciale jongerenregeling was, zo’n dertig activiteiten voor jongeren georganiseerd werden. De Bossche Jongerenambassadeurs kwamen in actie: er moest een apart budget voor jongeren in het leven geroepen worden zo schreven zij de gemeenteraad.

Samen met GroenLinks hebben we de afgelopen weken die handschoen opgepakt. En met succes. Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich na een stevig pleit van de jongerenambassadeurs, collega Patrick Leenders van GroenLinks en ondergetekende uit vóór een speciale regeling voor jongeren. Wethouder van Son roept dat aparte jongerenbudget nog dit jaar in het leven. Zodat Den Bosch een beetje meer voor oud én jong wordt!

Back to top of page