DEN BOSCH STEUNT WEDEROPBOUW BOVENWINDSE EILANDEN

Het nieuws maakt –zoals dat gaat- alweer plaats voor anders nieuws. Maar de enorme ravage die orkaan Irma heeft aangericht op de Bovenwindse Eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten zal op de eilanden nog lang voelbaar blijven.

Er zijn doden en gewonden te betreuren. Maar naast de menselijke krassen op de ziel zijn ook de materiële littekens bijzonder diep. Op Sint Maarten zijn zeven op de tien huizen beschadigd. De stroom- en watervoorziening functioneren maar ten dele. Scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen zijn veelal zo zwaar beschadigd dat de deuren gesloten blijven. Een derde van deze gebouwen is volledig verwoest. Mensen zijn dakloos en voor de eerste levensbehoeften aangewezen op noodhulp.

Hier in Nederland heeft dat velen niet onberoerd gelaten. Geld en goederen vinden via tal van vrijwilligers en donateurs hun weg naar de eilanden. In onze gemeente staken bijvoorbeeld de Stichting Dispelan Di samen met Nos Baranka, Stichting Prisiri en het parochiebestuur van de Annakerk de handen uit de mouwen. Prachtige initiatieven.

Maar na noodhulp komt wederopbouw. Als de televisiecamera’s verdwenen zijn, de spontane initiatieven hun goede werk hebben gedaan en de reddingswerkers zijn teruggekeerd valt er nog steeds een eiland op te bouwen.

‘s-Hertogenbosch gaat daar op verzoek van de genoemde initiatieven, de PvdA en het CDA een bijdrage aan leveren. Het budget wat onze gemeente beschikbaar heeft voor hulp en ontwikkeling van arme en getroffen gebieden zal dankzij de bijna voltallige gemeenteraad (alle partijen minus de Bossche Volkspartij) besteed worden aan de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden. Want in extreme nood schiet je elkaar te hulp.

Zie hier de aangenomen motie (20170915 Motie vreemd – hulp aan Bovenwindse Eilanden).

Back to top of page