TEVEEL KWETSBARE INWONERS VERBLIJVEN GEDWONGEN OP STRAAT

Al eerder stelde de fractie van de Bossche PvdA vragen over kwetsbare inwoners die met enige regelmaat op straat belanden. Al hoewel de antwoorden op vragen steeds van geruststellende aard zijn (volgens de beantwoording zijn er geen wachtlijsten bij beschermd wonen of specialistische jeugdzorg, geen problemen met het vinden van zelfstandige woonruimte bij de reclassering) hoort de PvdA steeds meer zorgwekkende signalen.

Inwoners met reclasseringstoezicht, uitbehandelde GGZ patiënten of mensen met een zeer specialistische hulpvraag belanden te vaak tussen wal en schip. Een van de voorbeelden: momenteel verblijft een man op leeftijd met verslavings- en geestelijke problemen in het Zuiderpark. De man is uitbehandeld bij Reinier van Arkel maar redt het niet zelfstandig. Ondanks dat deze man al de gehele zomer in beeld is, ondanks een zelfmoordpoging (hij werd onlangs aangetroffen door de politie met doorgesneden polsen) is er voor deze man nog altijd geen plek.

Familie, vrienden en betrokkenen zelf zijn vaak de wanhoop nabij en ervaren dat tussen de betrokken instanties (van gemeente tot zorgaanbieders) de onderlinge afstemming vaak gebrekkig is en de procedures soms eindeloos lijken te duren terwijl er een acute hulpvraag is. Ook ervaart men gebrek aan regie: wie is er nu verantwoordelijk?

In vragen aan het stadsbestuur (20170912 Schriftelijke vragen kwetsbare inwoners op straat) wil ik daarom duidelijkheid over de wachtlijsten, een plan van aanpak van de gemeente en duidelijkheid over bij wie familie, vrienden en betrokkenen terecht kunnen als mensen tussen wal en schip raken. Het gaat over de kwetsbaarste inwoners van onze stad. En buiten de papieren werkelijkheid gaat het te vaak mis….

Back to top of page