Kroniek van een aangekondigde dood

Ruim twee jaar geleden viel het doek voor het noodlijdende Boschtion. De financiële risico’s werden te groot. De TV ging op zwart, de radio viel stil. Inwoners en gemeenteraad hebben zich sindsdien uitgesproken. Ja, er is behoefte aan een nieuwe omroep. Een omroep die verslag legt van evenementen, wijk-activiteiten en de lokale politiek. Die professioneel is, de samenwerking zoekt met scholen en bedrijven, gebruik maakt van zowel radio, tv als internet.

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Het stadsbestuur weigerde in eerste instantie vast te leggen wat ze wilde met de toekomst van de omroep. De enige ambitie leek te zijn dat de omroep vooral geen dubbeltje mocht kosten. En dus werd in een onnavolgbaar proces waarin we enkel naar de poppetjes keken (wie geeft er leiding aan de omroep, is dat orgaan representatief voor onze stad) een kandidaat omroep aangewezen. Wat we wilden met de omroep deed niet ter zake bij de keuze. Of zoals ik destijds in de gemeenteraad zei: ‘de wonderlijke situatie doet zich voor dat we besluiten wie onze aannemer wordt, terwijl we niet definiëren wat we willen bouwen en welk budget daarvoor beschikbaar is.’

Resultaat: een Njet van het Commissariaat voor de Media dat de aanwijzing van een lokale omroep moet bekrachtigen. Omroep-kandidaten hadden geen zicht gehad op de criteria en die moesten maar eens duidelijk op schrift gesteld worden. De zeven criteria waarop we mijns inziens een omroep zouden moeten beoordelen konden weer uit de bureaulade en werden unaniem door de gemeenteraad overgenomen. En jawel, er werd een kandidaat omroep aangewezen en het Commissariaat voor de Media was tevreden.

‘Eind goed, al goed’ had hier tot besluit moeten staan. Helaas.  The soap continues…

Na al dat geduldige papier was immers het moment gekomen dat DTV Den Bosch, de nieuwe omroep in de stad, met de gemeente de uitgangspunten voor de omroep concreet diende te maken. Wat gaan we precies doen én wat kost dat? Het stadsbestuur heeft die handschoen, zoals gebruikelijk in dit dossier, met frisse tegenzin opgepakt. De betrokken wethouder schoof niet aan bij de overleggen en liet de boel over aan de ambtenaren. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek van de nieuwe omroep om samen een plan te smeden. En na het uitwerken van een aantal scenario’s door de omroep– van realistisch tot ambitieus- koos het stadsbestuur voor de optie die níet op tafel lag. Het op weg sturen van de omroep met een onmogelijke opdracht…

Een omroep opbouwen is geen kattenpis. Om zowel op TV, radio als internet een sterk aanbod voor de stad neer te zetten zijn personeel, techniek, studio, afspraken met scholen en bedrijven, vrijwilligers en voldoende financiële middelen nodig. Het hoeft geen bakken met geld te kosten maar een realistisch perspectief moet er zijn. En precies dat onthoudt het stadsbestuur de omroep en daarmee de inwoners.

Terwijl in alle grote steden subsidie wordt gegeven bovenop de rijksbijdrage trekt dit stadsbestuur voor de informatievoorziening naar onze inwoners letterlijk geen dubbeltje uit. Het wil niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar gratis. De nieuwe omroep kan jaarlijks alleen rekenen op de rijksbijdrage van 80.000 euro. Daarnaast mag het de eerste twee jaar nog eens 80.000 euro opmaken die het Boschtion niet heeft uitgegeven. Na twee jaar is dat potje op en moet de omroep voor onze stad het doen met een bedrag waar je nog geen pand, personeelslid en camera van op jaarbasis kunt betalen.

Die onzekerheid is volstrekt onwenselijk. Natuurlijk moet een nieuwe omroep serieus werk maken van eigen inkomsten maar een beetje basiszekerheid moet toch echt van de stad komen. Omdat het nodig is voor een professionele omroep én omdat het de omroep van de stad moet worden en niet enkel van de belangen van de reclamemakers.

Voor DTV Den Bosch betekent dit voorstel nog voor de start een zekere dood. Gelukkig mag de gemeenteraad ook nog iets vinden van dit ambitieloze stukje broddelwerk. Wat mij betreft verdwijnt dit voorstel in de prullenbak en maakt het plaats voor een realistisch voorstel: met zekerheid voor de omroep, met perspectief voor al die inwoners die inmiddels hun lokale omroep terug willen.

Back to top of page