BRAND EEN KAARSJE VOOR DE BISSCHOP

Roze Zaterdag. Dan vieren we dat je verschillend mag zijn in onze samenleving. Dat je kan zijn wie je bent. Dat je kan houden van wie je wil. Dat je het leven kan leven in het lichaam dat bij je hoort. In vrijheid, trots en zonder angst.

Het is mooi dat Den Bosch als meest gastvrije stad van Nederland daar de roze loper voor uitrolt. Zo laten we zien dat  jezelf zijn niet getolereerd maar gerespecteerd wordt. We zijn allemaal een onder ons allen.

Nog mooier was het dat de nieuwe bisschop Gerard de Korte met een speciale viering en gebedsdienst ook de deuren van de Sint Jan opengooide voor de LHBT-gemeenschap. Wat een symbool van openheid, warmte en vernieuwing.

Nog maar een paar jaar gelden weigerde men op dezelfde plek ‘praktiserende’ homo’s’ de hostie.  En nu wilde de bisschop ‘met deze zegening de mensen een hart onder de riem steken.’ De warme woorden van vooruitgang troffen velen. Ook deze atheïst bleef niet ongeroerd door zo’n mooi gebaar.

Helaas. Bij tientallen priesters en een deel der gelovigen kon de viering niet op enthousiasme rekenen. Zijn kerkgemeenschap dreigde te splijten en de speciale viering werd na enkele slapeloze nachten van de bisschop afgelast.

De teleurstelling en boosheid die dat veroorzaakte is groot. En ook dat is begrijpelijk. Roze-zaterdag voorzitter Joke van de Beek verwoordde het  overheersende gevoel: ‘groepen gelovigen worden hiermee in de kou gezet en buitengesloten door een behoudend gedeelte van de rooms-katholieke kerk’. Buitengesloten. Nog steeds.

Zeker is dit. Het achterhoedegevecht van de priesters en gelovigen die nog niet zover zijn zal verstommen. Het katholieke Ierland heeft een homoseksuele premier. Paus Franciscus betoogde onlangs dat de Rooms-Katholieke Kerk zijn excuses moet maken aan homoseksuelen voor de manier waarop ze zijn behandeld en riep op tot respect. Vooruitgang is niet te stoppen.

Deze atheïst brand daarom aanstaande zaterdag om 9 uur in de ochtend –een uur voordat elders in de protestantse kerk de viering plaatsvindt- een roze kaarsje bij de Zoete Moeder in onze Sint Jan. Als eerbetoon aan de LHBT-gemeenschap, als steunbetuiging aan de dappere bisschop de Korte en voor de priesters en gelovigen die anderen (nog) niet in hun hart kunnen sluiten.

Want zoals Wibaut op zijn urn liet graveren: ’Er is maar één land – de aarde. Er is maar één volk – de mensheid. Er is maar één geloof – de liefde.’

Brand je ook een kaarsje? www.facebook.com/kaarsjevoordebisschop

Back to top of page