Verzoek om extra raadsvergadering oppositie n.a.v. breuk coalitie

 

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad

 

Betreft: verzoek extra vergadering gemeenteraad n.a.v. breuk coalitie

 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 16 november 2017

 

 

Geachte heer Mikkers, beste Jack,

 

Bosch Belang heeft de samenwerking met de overige coalitiepartijen en de steun aan het Bestuursakkoord opgezegd. Uit de reactie van het college blijkt voorts dat zij de situatie beschouwt als een politieke kwestie aangezien het vertrouwen in het bestuur van de stad niet is opgezegd.

 

De ontstane bestuurlijke realiteit is hierdoor zeer bijzonder te noemen. Door het opzeggen van de steun aan het bestuursakkoord door Bosch Belang heeft de coalitie geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Bosch Belang heeft daarnaast uitgesproken dat wethouder Kagie niet langer zitting in het college neemt namens Bosch Belang. De wethouder heeft in de media uitgesproken verder te willen terwijl we uit de media tevens vernemen dat de fractievoorzitters van de collegepartijen daar verschillend naar kijken.

 

De stabiliteit van het bestuur van onze stad is in het geding. College en wethouders kunnen alleen door als ze het vertrouwen genieten van een meerderheid van de raad. Die situatie is nu in het ongewisse. Tevens genieten de afspraken uit het coalitieakkoord niet langer de steun van een meerderheid van de gemeenteraad waardoor er gesproken moet worden over de politieke consequenties daarvan.

 

Gelet op bovenstaande verzoeken wij u als voorzitter van onze raad om op een zo kort mogelijke termijn een extra vergadering van de gemeenteraad uit te schrijven om over deze situatie het debat te voeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pieter Paul Slikker – PvdA

Ufuk Kahya – GroenLinks

Bram van Boven – SP

Nol Roos – BVP

Judith Hendrickx – Bossche Groenen

Sjef van Creij – Gewoon ge-DREVEN

Gerdien de Wal – Lokaal Liberaal

 

 

7 gedachten over “Verzoek om extra raadsvergadering oppositie n.a.v. breuk coalitie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.