Pieter Paul Slikker

Kandidaat lijsttrekker | raadslid PvdA 's-Hertogenbosch

E-mail: ppslikker@gmail.com | Telefoon: 06-54263687

Eerst de mensen, dan de stenen

Brief aan de leden

’s-Hertogenbosch, 4 september 2017

Beste partijgenoten,

Beste partijgenoten,

Eerst de mensen, dan de stenen. Een Partij van de Arbeid die vanuit de wijken politiek bedrijft. Met die ambitie stel ik mij vol overtuiging kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

De afgelopen jaren heb ik onze partij als raadslid mogen vertegenwoordigen. Het waren roerige jaren. Want alhoewel we in een van de meest welvarende steden in een van de rijkste landen ter wereld leven – en het velen dus beter gaat dan ooit tevoren- zijn er teveel mensen onder ons die overal misgrijpen.

Bijna 4000 kinderen groeien op in armoede. Voor duizenden stadsgenoten is een betaalbare woning onbereikbaar. Jongeren en vernieuwende cultuur krijgen te weinig ruimte. De zorg in onze wijken is nog niet op orde en de verstrengeling van boven- en onderwereld in onze stad is zorgwekkend.

Onze inwoners rekenen dat de politiek aan en daarin hebben ze gelijk. Het huidige stadsbestuur heeft te weinig oog gehad voor onze inwoners. Neem de Zuiderschans als voorbeeld: wie zestig Bossche woningzoekenden uit hun huis zet om 120 internationale studenten te huisvesten ondermijnt het vertrouwen in de publieke zaak en schept onrust in een samenleving die toch al onder druk staat. Want ook hier ontkomen we er niet aan: we ontmoeten elkaar steeds minder en begrijpen elkaar steeds slechter.

Dat betekent ook dat juist nu politiek er toe doet. Een gelukkige stad is immers een stad waar een goed leven voor álle inwoners wordt nagestreefd. Het vertrouwen in de publieke zaak moet hersteld. En dat vraagt om een scherpe politieke koers: eerst de mensen, dan de stenen. Een Sint Jansmuseum, het opnieuw optrekken van een oude stadspoort, een nieuw te bouwen zwembad in West en flaters als een puthuis kunnen we missen. Op een, twee en drie staan wat mij betreft de kinderen (en hun ouders) in armoede. Zij verdienen onze steun. Net als onze inwoners zonder uitzicht op een betaalbaar huis, mensen die van goede zorgvoorzieningen in de wijken afhankelijk zijn, en de jongeren die zich van onze stad afkeren omdat we hier teveel het verleden en te weinig de toekomst omarmen.

Daarvoor moet de Partij van de Arbeid nog méér de partij van de wijken zijn en minder de partij van het stadhuis. In onze afdeling zijn goede stappen gezet maar er valt nog een slag te maken. De afgelopen jaren heb ik de energie gevoeld die loskomt als je mét mensen politiek bedrijft. Kijk naar de resultaten: het op de agenda krijgen van kinderarmoede, het behoud van voorzieningen bij de Zuiderplas, het openhouden van de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en het verlagen van de woekerrente bij de gemeentelijke kredietbank. Dat slaagde omdat er een vuist gemaakt werd met betrokken inwoners, organisaties en met andere linkse en progressieve partijen. Een kracht die we in onze stad beter en vaker moeten benutten.

Voor die klus neem ik mijn liefde voor de stad, mijn ervaring in de Bossche gemeenteraad en mijn band met vele inwoners en organisaties mee. Maar ook mijn meer dan tien jaar lange ervaring op landelijk niveau waar ik als hoofd partij & strategie leiding gaf aan tal van campagnes, medeauteur was van onze verkiezingsprogramma’s en resoluties als Van Waarde.

Ik ben er trots op dat veel mensen waarmee ik de afgelopen jaren heb gewerkt mij van harte bij u aanbevelen. Denk aan stadsgenoten als Charles Zaunbrecher van de Zuiderplas, Nicole de Koning van het Warm Onthaal, Sjoerd van Kampen van Jong actief en Inge Hendriks van armoedestichting Gefeliciflapstaartbox. Denk aan lokale collega’s als Jeroen Weyers die bij de vorige verkiezingen lijsttrekker was maar ook provinciale en landelijke collega’s zoals Martijn de Kort en Lilianne Ploumen. Op www.pieterpaulslikker.nl treft u hun warme woorden en mijn plannen voor de toekomst.

Eerst de mensen, dan de stenen.

Een Partij van de Arbeid die opereert vanuit de wijken.

Een links- progressief bondgenootschap.

Dat is wat er nodig is én waarom ik me van harte kandideer voor het lijsttrekkerschap van onze prachtige partij.

Hartelijke groet,

Pieter Paul Slikker